می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل info@humanrightsinir.org و یا با پر کردن فرم زیر برای ما ارسال کنید.

تلفن:

       ۱۸۲۰۳۳۳۰۷۰۷+

 

ارتباط با ادمین کانال تلگرام :

HumanRightsinir@ 

 

 

  

تماسهای شما می‌تواند در ارتباط با موارد زیر باشد: 

۱- گزارش در خصوص بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت خانواده های آنها .

۲- جهت حمایت رسانه ای از زندانیان و بازداشت شدگان عقیدتی و سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران.

۳- آگاهی رسانی در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر در ایران .

۴- دریافت اخبار و گزارش از سراسر ایران در مورد رویدادهای حقوق بشری از قبیل : بازداشت ، سرکوب ، نقض حقوق کودکان ، نقض حقوق زنان ، محیط زیست ، و غیره پذیرای خبر می‌باشیم .