• می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به  « info@humanrightsinir.org »  یا از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

   

  • تلفن:

         ۶۰-۱۶۶۲۰۶۵۲۵+

   

  • ارتباط با ما در کانال تلگرام:

  HumanRightsinir@ 

    

  • تماسهای شما می‌تواند مرتبط با موارد زیر باشد: 

  ۱- گزارش در خصوص بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت خانواده های آنها .

  ۲- جهت حمایت رسانه ای از زندانیان و بازداشت شدگان عقیدتی و سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران.

  ۳- آگاهی رسانی در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر در ایران .

  ۴- دریافت اخبار و گزارش از سراسر ایران در مورد رویدادهای حقوق بشری از قبیل : بازداشت ، سرکوب ، نقض حقوق کودکان ، نقض حقوق زنان ، محیط زیست ، و غیره پذیرای خبر می‌باشیم .