•                    
  •                  
چهارشنبه , ۱۳ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, اکتبر 5

حمید منافی و بهنام شیخی، زندانیان سیاسی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشتند

0
547

حقوق بشر در ایران امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی، دو زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری ۲ ساله خود به زندان اوین بازگشتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی و بهنام شیخی سامانلو، دو زندانی سیاسی که از تاریخ ۹ آذر ماه سال جاری به مرخصی اعزام شده بودند پس از اتمام این دوران برای تحمل باقی مانده دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشتند. این ۲ فعال ملی مدنی هریک در حال تحمل حبس های تعزیری ۲ ساله خود هستند.

براساس این گزارش، بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۱ ماهه اعزام شده بودند.

این ۲ فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با اعمال بخشنامه جدید قوه قضائیه مبنی بر وضعیت قرمز به علت شیوع کرونا به مرخصی اعزام و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام این دوران برای تحمل باقی مانده حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشته بودند. 

در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی و همچنین در تاریخ  ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی، هر یک به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شده بودند که بعدا این مرخصی برای مدت ۳ هفته دیگر تمدید شده بود. این دو فعال مدنی در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کردند. 

حمید منافی نادارلی و بهنام شیخی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. 

بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی, در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در نسیم شهر « اکبر آباد » از توابع شهرستان شهریار, به همراه  اکبر آزاد، علیرضا فرشی، به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده حمید منافی و بهنام شیخی به همراه ۲ فعال ملی مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور محاکمه و  هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حمید منافی و بهنام شیخی هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ تبعید به شهرستان ازنا محکوم شدند. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۲ فعالان ملی مدنی روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, به همراه محمد فقیهی, وکیل مدافع متهمان این پرونده از بابت رسیدگی مجدد به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شد و این ۲ فعالان ملی مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم شدند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی, ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید کرده است.  

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

 بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برچسب هافعال ترکبند زنان زندان اوینفعال ترک اذریحمید منافیفعالان ترک آذربایجانی در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیفعال ترک آذربایجانی در ایرانزندانیان سیاسی زندان اویناجرای حبس تعزیریحق مرخصی زندانی سیاسیفعال ملی مدنی حمید منافی نادارلیبهنام شیخی فعال ترکشهروندان آذری ایرانبهنام شیخی سامانلو فعال ترکزندان اویننقض حقوق شهروندان در ایرانبهنام شیخیفعال ترک آذربایجانیاندرزگاه۸ زندان اویناسامی زندانیان بند زنان زندان اوینفعالان ترک در ایرانبازداشت فعالان ترک آذربایجانیفعال ترک آذری در ایرانبازداشت شهروندان آذری در ایرانآزادی پس از اتمام حبس تعزیریحق مرخصی زندانیان در ایرانفعال ملی مدنی حمید منافیبهنام شیخی فعال ترک آذریمحاکمه شهروندان آذریبهنام شیخی سامانلو فعال ملی مدنیحبس تعزیرینقض حقوق شهروندی در ایراناندرزگاه ۸ زندان اوینسرکوب شهروندان آذریصدور حکم حبس تعزیریشهروندان آذری در ایراناجرای حکم حبس تعزیریاحکام حبس تعزیریحمیدمنافی نادارلیصدورحکم حبس تعزیریحق مرخصی زندانیان سیاسیفعالان ترک اردبیلحمید منافی فعال ترک آذریبهنام شیخی فعال ترک آذربایجانیفعال ترک بهنام شیخیحمیدمنافی فعال ملی مدنیحق مرخصیبند ۲۰۹ زندان اوینصدور حبس تعزیریسرکوب فعالان ترک آذریفعال ترک آذربایچانیفعالان ترک آذربایجانیزندانیان زندان اوینفعالان ترک اذربایجانیحمید منافی نادارلیسرکوب شهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیزندان اوین بند زنانشهروندان شهروندان آذریحمید منافی فعال ترک آذربایجانیبهنام شیخی فعال آذربایجانیفعال آذربایجانی بهنام شیخیحمیدمنافی فعال آذریدادسرای زندان اوینبند۲۰۹ زندان اوینمحرومیت از حق مرخصیفعال ترک زبانفعال ترک اذربایجانینقض حقوق بشر بهاییان ایرانفعالان ترک آذری در ایرانحبس تعزیری زندانیان سیاسیسرکوب فعالان ترکابلاغ حکم حبس تعزیریحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانفعالان ترک اذریحمید منافی نادارلی فعال ترک آذریفعال ملی مدنی بهنام شیخیشهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیبهنام شیخی سامانلونقض حقوق شهروندیفعال ترک آذریمحکومیت به حبس تعزیریسرکوب فعالان ترک در ایرانسرکوب شهروندان آذری در ایرانسلول انفرادی بند۲۰۹ زندان اوینبازداشت فعالان ترکشهروندان آذریشهروندان آذری زبان در ایارنصدور احکام حبس تعزیریبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریتائید حکم حبس تعزیریحمید منافی نادارلی فعال آذربایجانیفعال ترک آذری بهنام شیخیفعال ترک آذربایجانی حمید منافیحمید منافی نادارلی فعالان ترکنقض حقوق بشر در ایرانفعالان ترکاندرزگاه ۴ زندان اوینفعال ترک آذربایجانفعالان ترک آذبایجانی در ایرانسرکوب فعالان ترک آذربایجانی در ایرانفعالان ترک زبان در ایرانشهروندان آذری در جمهوری اسلامیحکم حبس تعزیریبنددوالف سپاه زندان اوینفعالان ترک آذری ایرانبازداشت بهنام شیخیحمید منافی نادارلی فعال ترک آذربایجانیفعال ترک آذربایجانی حمیدمنافینقض حقوق بشرنقض حقوق بشرد ر ایرانبند ۴ زندان اوینبند زنان در زندان اویننقض حقوق بشر در ایران 4فعالان ترک آذریحق مرخصی زندانیشهروندان آذری زبان در ایرانفعالان ترک آذربایجانی در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانصدر حکم حبس تعزیریفعالان ترک آذری در خویبهنام شیخی فعال ملی مدنیشهروندان آذری زبانبازداشت فعالان ترک در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.