•                  
یک شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰
یکشنبه, سپتامبر 19

حمید منافی و بهنام شیخی، زندانیان سیاسی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشتند

0
347

حقوق بشر در ایران امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی، دو زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری ۲ ساله خود به زندان اوین بازگشتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی و بهنام شیخی سامانلو، دو زندانی سیاسی که از تاریخ ۹ آذر ماه سال جاری به مرخصی اعزام شده بودند پس از اتمام این دوران برای تحمل باقی مانده دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشتند. این ۲ فعال ملی مدنی هریک در حال تحمل حبس های تعزیری ۲ ساله خود هستند.

براساس این گزارش، بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۱ ماهه اعزام شده بودند.

این ۲ فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با اعمال بخشنامه جدید قوه قضائیه مبنی بر وضعیت قرمز به علت شیوع کرونا به مرخصی اعزام و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام این دوران برای تحمل باقی مانده حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشته بودند. 

در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی و همچنین در تاریخ  ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی، هر یک به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شده بودند که بعدا این مرخصی برای مدت ۳ هفته دیگر تمدید شده بود. این دو فعال مدنی در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کردند. 

حمید منافی نادارلی و بهنام شیخی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. 

بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی, در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در نسیم شهر « اکبر آباد » از توابع شهرستان شهریار, به همراه  اکبر آزاد، علیرضا فرشی، به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده حمید منافی و بهنام شیخی به همراه ۲ فعال ملی مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور محاکمه و  هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حمید منافی و بهنام شیخی هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ تبعید به شهرستان ازنا محکوم شدند. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۲ فعالان ملی مدنی روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, به همراه محمد فقیهی, وکیل مدافع متهمان این پرونده از بابت رسیدگی مجدد به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شد و این ۲ فعالان ملی مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم شدند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی, ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید کرده است.  

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

 بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برچسب هافعال ملی مدنی بهنام شیخیفعال ملی مدنی حمید منافیفعال ملی مدنی حمید منافی نادارلیفعال آذربایجانی بهنام شیخیفعال ترکفعال ترک آذریفعال ترک آذری بهنام شیخیفعال ترک آذری در ایرانفعال ترک آذربایچانیفعال ترک آذربایجانفعال ترک آذربایجانیفعال ترک آذربایجانی حمید منافیفعال ترک آذربایجانی حمیدمنافیفعال ترک آذربایجانی در ایرانفعال ترک اذریفعال ترک اذربایجانیفعال ترک بهنام شیخیفعال ترک زبانفعالان ترکفعالان ترک آذبایجانی در ایرانفعالان ترک آذریفعالان ترک آذری ایرانفعالان ترک آذری در ایرانفعالان ترک آذری در خویفعالان ترک آذربایجانیفعالان ترک آذربایجانی در ایرانفعالان ترک آذربایجانی در جمهوری اسلامیفعالان ترک اذریفعالان ترک اذربایجانیفعالان ترک اردبیلفعالان ترک در ایرانفعالان ترک زبان در ایرانمحکومیت به حبس تعزیریمحاکمه شهروندان آذریمحرومیت از حق مرخصینقض حقوق بشرنقض حقوق بشر بهاییان ایراننقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در ایران 4نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق شهروندان در ایرانآزادی پس از اتمام حبس تعزیریاندرزگاه ۴ زندان اویناندرزگاه ۸ زندان اویناندرزگاه۸ زندان اوینابلاغ حکم حبس تعزیریاجرای حکم حبس تعزیریاجرای حبس تعزیریاحکام حبس تعزیریاسامی زندانیان بند زنان زندان اوینبند ۲۰۹ زندان اوینبند ۴ زندان اوینبند زنان در زندان اوینبند زنان زندان اوینبند۲۰۹ زندان اوینبنددوالف سپاه زندان اوینبهنام شیخیبهنام شیخی فعال ملی مدنیبهنام شیخی فعال آذربایجانیبهنام شیخی فعال ترکبهنام شیخی فعال ترک آذریبهنام شیخی فعال ترک آذربایجانیبهنام شیخی سامانلوبهنام شیخی سامانلو فعال ملی مدنیبهنام شیخی سامانلو فعال ترکبازداشت فعالان ترکبازداشت فعالان ترک آذربایجانیبازداشت فعالان ترک در ایرانبازداشت بهنام شیخیبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریبازداشت شهروندان آذری در ایرانتائید حکم حبس تعزیریحق مرخصیحق مرخصی زندانیحق مرخصی زندانی سیاسیحق مرخصی زندانیان در ایرانحق مرخصی زندانیان سیاسیحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانحمید منافیحمید منافی فعال ترک آذریحمید منافی فعال ترک آذربایجانیحمید منافی نادارلیحمید منافی نادارلی فعال آذربایجانیحمید منافی نادارلی فعال ترک آذریحمید منافی نادارلی فعال ترک آذربایجانیحمید منافی نادارلی فعالان ترکحمیدمنافی فعال ملی مدنیحمیدمنافی فعال آذریحمیدمنافی نادارلیحکم حبس تعزیریحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدادسرای زندان اوینزندان اوینزندان اوین بند زنانزندانیان زندان اوینزندانیان سیاسی زندان اوینسلول انفرادی بند۲۰۹ زندان اوینسرکوب فعالان ترکسرکوب فعالان ترک آذریسرکوب فعالان ترک آذربایجانی در ایرانسرکوب فعالان ترک در ایرانسرکوب شهروندان آذریسرکوب شهروندان آذری در ایرانسرکوب شهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیشهروندان آذریشهروندان آذری ایرانشهروندان آذری در ایرانشهروندان آذری در جمهوری اسلامیشهروندان آذری زبانشهروندان آذری زبان در ایارنشهروندان آذری زبان در ایرانشهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیشهروندان شهروندان آذریصدور احکام حبس تعزیریصدور حکم حبس تعزیریصدور حبس تعزیریصدورحکم حبس تعزیریصدر حکم حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: