به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، صبح دیروز، دوم آبان‌ماه قهرمان سابق کشتی و مدال‌آور آسیا به اتهام قتل در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.