چهارشنبه , ۱۰ خرداد , ۱۴۰۲
چهارشنبه, می 31

محکومیت ۶ شهروند به ۱۶ سال حبس و تبعید توسط دادگاه انقلاب تبریز

0
84

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، رحیم حملبر، قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز با صدور دادنامه ای ۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را به حبس تعزیری، حبس در تبعید و پرداخت جرائم نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پژمان اسلامی، باقر تاج احمدی، مهدی فنایی، ‎امیر احمدیان، علیرضا شیردل و ‎امید عبدالله بیگی، ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال تبعید به زندان همدان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز که به وکلای مدافع این متهمان ابلاغ شده:”پژمان اسلامی، بعنوان متهم ردیف اول به اتهام (محاربه از طریق مباشرت در تحریق بانکهای توسعه تعاون و کشاورزی) و باقر تاج احمدی هم بعنوان متهم ردیف دوم به اتهام (مشارکت با متهم ردیف اول در محاربه از طریق مشارکت در تحریق عمدی بانک سپه به قصد مقابه با نظام) هر یک به تحمل ۵ سال حس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی همدان و همچنین، متهم ردیف اول به پرداخت مبلغ ۵۵۳۵۰۰۰  ریال در حق بانک توسعه تعاون و متهمان ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ ۱۰۸۳۰۱۰۰۰ ریال در حق بانک سپه بابت خسارت وارده بعنوان ضرر و زیان ناشی از (جرم) محکوم شدند.

همچنین، ‎مهدی فنایی، بعنوان متهم ردیف سوم به اتهام (معاونت در محاربه از طریق معاونت در تحریف عمدی بانکهای توسعه تعاون و کشاورزی از طریق رساندن متهم ردیف اول به محل بانک با قصد مقابله با نظام)‌، ‎امیر احمدیان، بعنوان متهم ردیف چهارم به اتهام (معاونت در محاربه از طریق معاونت در تحریق عمدی بانکهای توسعه تعاون و کشاورزی با تهیه بنزین و تحویل به متهم ردیف اول و معاونت در محاربه از طریق معاونت در تحریق عمدی بانک سپه با تهیه بنزین و تحویل به متهم ردیف دوم به قصد مقابله با نظام)، علیرضا شیردل، بعنوان متهم ردیف پنجم این پرونده به اتهام (معاونت در محاریه از طریق معاونت در تحریق عمدی بانک کشاورزی با تهیه بنزین و تحویل به متهم ردیف اول به قصد مقابله با نظام، ‎امید عبدالله بیگی، بعنوان متهم ردیف ششم این پرونده هم به اتهام (معاونت در محاربه از طریق معاونت در تحریق عمدی بانک سپه با تهیه بنزین و تحویل به متهم ردیف اول این پرونده) هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

از سوی دیگر، در صورت عدم تجدیدنظر خواهی و اعلام تسلیم به رای هر یک از محکومان این پرونده با اعمال ماده ۴۴۲ آئین دادرسی کیفری به میزان یک چهارم از محکومیت صادره مذکور از این پرونده کسر خواهد شد. 

در بخش دیگری از این دادنامه علیرضا شیردل بعنوان متهم ردیف پنجم به همراه انوش آدمی هر ۲ نفر به اتهام (مشارکت در محاربه از طریق تخریب ایستگاه اتوبوس، بنر تبلیغاتی و موانع پلاستیکی) مشمول بخشنامه (عفو  و کاش مجازات) قوه قضائیه گردیده و منع تعقیب این افراد از بابت این اتهام صادر شد. 

از سوی دیگر، پژمان اسلامی بعنوان متهم ردیف اول به اتهام (عضویت در گروه چهارراه شهناز در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌،‌ (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی) و اتهامات باقر تاج احمدی، ‎مهدی فنایی،‌ ‎امیر احمدیان، علیرضا شیردل، ‎امید عبدالله بیگی از متهمان ردیف ۲تا ۶ این پرونده به همراه انوش آدمی به اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌، و (عضویت در گروه چهارراه شهناز در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور)، با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه مشمول (عفو) گردیده و قرار منع تعقیب متهمان این پرونده از بابت این اتهامات صادر شد.  

علیرضا شیردل هم از بابت اتهام (اخلال در نظام عمومی از طریق شرکت در تجمّعات غیرقانونی و مشارکت در تحریق عمدی سطل های زباله) دادگاه انقلاب با توجه به عدم صلاحیت برای رسیدگی به اتهام مذکور این بخش از پرونده را به شعبه دادگاه کیفری ۲ شهر تبریز ارجاع کرده است. 

لازم به اشاره است، پژمان اسلامی، باقر تاج احمدی، مهدی فنایی، ‎امیر احمدیان، علیرضا شیردل و ‎امید عبدالله بیگی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر و با همراهی وکلای تعیینی و تسخیری خود محاکمه و دفاعیاتشان را ارائه کرده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

برچسب هاحقوق بشردادگاه انقلاب تبریزحبس در تبعیدشعبه اول دادگاه انقلاب تبریزشعبه ۱دادگاه انقلاب تبریزبازداشت شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۱محاربه از طریق تحریقامید عبداللهامیراحمدیانآنش زدن ساختمان بانکوزارت اطلاعاتحقوق شهروندیکیفرخواستشعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریزشهر تبریزصدور حکم جزای نقدیبازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱امید عبداله بیگیمهدی فناییتبريهحقوق بشر در ایرانزندان مرکزی همدانرحیم حملبرشهرتبریزتظاهرات سراسری آبان ۱۴۰۱تبریزآذربایجانشرقیعلیرضا شیردلمهدی فنائیمعاونت در تحریقتبریزمحاربهاعتراضات سراسریقاضی رحیم حملبرتبریز آذربایجان شرقیبازداشت شدگان تظاهرات سراسریبازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۲علیرضاشیردلباقر تاج احمدیمباشرت در تحرقحبس تعزیریمحاکمهاداره اطلاعات تبریزتظاهرات سراسریتظاهرات سراسری ۱۴۰۱اعدام بازداشت شدگان اعتراضات سراسریانوش آدمیبانک کشاورزیباقرتاج احمدیتحریق در اعتراضات سراسریدادگاه انقلابحکم تبعیدمحاکمه شهروندانشعبه یک دادگاه انقلاب تبریزتبریز آذربایجانشرقیمجازات کیفری‎امید عبدالله بیگیجرم تحرفپژمان اسلامیتبعیدحقوق شهروندی در ایرانشعبه۱دادگاه انقلاب تبریزبازداشت شدگان اعتراضات سراسریبانک سپهامیدعبدالله بیگیجرم تحریقپرداخت خسارتصدور حکمشعبه اول دادگاه انقلابتحریقشعبه۱ دادگاه انقلاب تبریزمحاکمه بازداشت شدگان اعتراضات سراسریبازداشت شدگان تظاهرات سراسری ۱۴۰۲امیدعبداله بیگی‎امیر احمدیانخسارت مالی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: