•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
یکشنبه, ژانویه 29

معصومه عسگری، زندانی سیاسی و معلم بازنشسته محاکمه خواهد شد

0
1024

حقوق بشر در ایران امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، معصومه عسگری، زندانی سیاسی و فرهنگی بازنشسته محبوس در بند زنان زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد محاکمه خواهد شد. این زندانی سیاسی علیرغم عدم توانایی در حرکت و استفاده از واکر اما از حق استفاده از آزادی مشروط و درمان قطعی محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، معصومه عسگری، فرهنگی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد محاکمه خواهد شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام اتهام اجتماع و تبانی در پرونده اول خود است. علیرغم صدور گواهی عدم تحمل کیفر و بیماری روحی و از سوی دیگر مشکلات فیزیکی از قبیل وجود پلاتین در هشت نقطه از پای وی که منجر به استفاده وی از واکر ویلچیر برای حرکت شده اما از حق آزادی مشروط و سایر حقوق شهروندی یک زندانی محروم مانده است. 

یک منبع مطلع که خود از نزدیک این زندانی سیاسی را مشاهده کرده به حقوق بشر در ایران گفت: “معصومه عسگری روز یکشنبه هفته پیش رو برای محاکمه مجدد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آن شعبه احضار شده است. وضعیت جسمانی معصومه عسکری بسیار وخیم است. این زندانی سیاسی با لاغری مفرط مواجه شده و از همه مهمتر چندی پیش که با صدور گواهی عدم تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی می بایست آزاد می شد اما چنین کاری صورت نگرفت و فقط به وی مرخصی استعلاجی داده شد و این زندانی سیاسی در حالی که برای تمدید مرخصی به زندان اوین مراجعه کرده بود در یک تصادف رانندگی پای وی از ۸ نقطه دچار شکستگی شد و پس از عمل جراحی و گذاشتن پلاتین دیگر قادر به راه رفتن بدون استفاده از واکر و ویلچیر نیست. علیرغم این مشکل جسمانی فیزیکی و مشکلات روحی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، به دستور امین وزیری، مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معصومه عسگری چندی پیش به علت مشکلات افسردگی شدید به جای انتقال به بیمارستان تخصصی به امین آباد منتقل شده بود اما هیچگونه تغییری در مشکلات روحی وی حاصل نشد و اخیراً هم به بیماری فراموشی مبتلا شده است. اگر هر فردی وضعیت جسمانی معصومه عسکری را از نزدیک بیند به شدت متاثر می شود که چرا یک انسان در این وضعیت جسمانی وخیم در زندان بسر می برد.”

پیش از این نیز در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، قاضی وقت شعبه مذکور با صدور دادنامه ای معصومه عسگری، از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ را از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور »، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، جریان تجمعات اعتراضی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند زنان زندان قرچک ورامین چند روز بعد آزاد شد.

معصومه عسگری، برای دومین بار در آذر ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی، بازپرسی و تحمل سلول انفرادی پس از ۱ ماه به بند زنان این زندان منتقل شد. 

تظاهرات سراسری مرداد ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی است که در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از شهرک صنعتی شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد، کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند.

سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هازندانیدادگاه انقلاب تهراننقض حقوق بشرد ر ایرانصدور حبس تعزیریشعبه ۲۸ دادگاه اتقلاببند زنان زندان قرچک ورامیننقض حقوق بشر در ایران 4بیماری زندانیان سیاسیمحمدمقیسه دادگاه انقلاب تهرانبیماری زندانیان سیاسی در ایرانبند زنان در زندان قرچک ورامینشعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندرانحق درمان بیماری زندانیانقاضی محمدرضا عموزادزندانی سیاسیمحاکمهسرکوب زندانیان در ایرانمحکومیت به حبس تعزیریقاضی محمدمقیسه ایصدور حکم حبس تعزیریمحرومیت از حق دادرسی عادلانهبیماری زندانیاناجرای حکم حبس تعزیریتحصن زنان زندانی سیاسیزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانحق درمان زندانیان سیاسی در ایرانقاضی محمدرضاعموزادزندانی عقیدتینقض حقوق بشر در ایرانسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانشعبه ۲۸محمدمقیسهبیماری زندانی سیاسیاعتصاب غذای زندانیان سیاسیحق دادرسی عالانهزنان زندانیان سیاسیمحمدرضا عموزادسرکوب زندانیان سیاسی ایرانبند زنان زندانی سیاسیمحاکمه معصومه عسکریبیماری زندانینقض حقوق بشربند زنان زندان اوینمحاکمه شهروندانمحمد مقیسهحق دادرسی عادلانهبند زنان زندان قرچک ورامینحق دادرسی ععادلانهمرخصی زندانیان سیاسیزنان زندانی سیاسیصدور احکام حبس تعزیریمحرومیت زندانیان سیاسی از حق دادرسی عادلانهشعبه بیست و هشتمعصومه عسگری زندانی سیاسیزندانیان سیاسی و عقیدتیزندانی سیاسی زندانی عقیدتیبند زنانزندانیان سیاسی در ایرانشعبه۲۸ دادگاه انقلاب تهرانحق دادرسیسرکوب زندانیان سیاسیمحاکمه شهروندان در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیشعبه ۲۸ نقض حقوق شهروندی در ایرانشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریشعبه۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندرانمعصومه عسکری زندانی سیاسیحبس تعزیریزندانیان سیاسیشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهراندادگاه انقلاب صدور حکم حبسمحمدمقیسه ایشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانحق دادرسی عادلانه در ایرانحقوق زندانیان سیاسیبند زنان در زندان قرچکنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانشعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهرانحق درمان زندانیان سیاسیقاضی شعبه۲۸دادگاه انقلاب تهراناخبار زندانیان عقیدتیشعبه ۲۸ دادگاه انقلابشعبه ۲۸دادگاه انقلابمعصومه عسگریزندانی سیاسی در ایرانبند زندانیان سیاسی در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیحبس تعزیری درجه ۸مجازات اعدام زندانیان در ایرانزندانیان سیاسی زندان اویناجرای حبس تعزیریبند زنان زندان قرچک در ورامینحق درمان بیماری زندانیان سیاسیدادگاه انقلاباخبار زندانیان سیاسیشعبه۲۸ دادگاه انقلاببند زنان در زندان اوینبند زنان زندان قرچکبیماری زندانیان در ایراناسامی زندانیان بند زنان زندان اوینمحمدمقیسه دادگاه انقلابحبس تعزیری زندانیان سیاسیزنان زندانی سیاسی در ایرانحق مرخصی زندانیان سیاسیبند زنان قرچک ورامینمعصومه عسکری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.