rajae-entekhabat-765x510 (1).jpgسعید شیرزاد، بهنام موسیوند، امیر امیرقلی، زانیار مرادی، سعید ماسوری و ابراهیم فیروزی، شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، در نامه‌ای از تحریم انتخابات و دلایل خود از این اقدام سخن گفته‌ و عنوان داشته‌اند: «حاکمیت موجود عریان‌ترین چهره‌اش را در پس انتخابات ۸۸ به نمایش گذاشت. باشد که همه‌مان به حفظ حافظه تاریخی خود کوشا باشیم.»

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید: «در روزگاری زیست می‌کنیم که میگویند تنها راه این است که باید بین گزینه‌های خودساخته بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. نه راهی برای تغییر قائل هستند و نه حتی حقی برای نه گفتن به وضعیت اسفبار ۳۸ ساله حاکم شده از سوی هر دو طیف حاکمیت بر کشور ما در پس عدم حضورمان در انتخابات ناسالم و غیر دموکراتیک