زندان مرکزی مشهد یا زندان وکیل‌آباد زندان مرکزی شهر مشهد که ابتدا در خارج شهر ساخته شد اما با پیشروی شهر اکنون در داخل شهر قرار گرفته‌است.

این زندان از چند بند تشکیل شده:

  • بند ۱ یا جوانان که مشاوره است و زیر نظر روانشناسان است
  • بندهای ۲ و ۳ برای بزرگسالان و مانند بند ۱ زیر نظر روانشناسان است.
  • بندهای ۴ و ۵ که در طبقات مختلف می‌باشند بندهایی عادی هستند و مانند بندهای مشاوره از قانون منع سیگار و مواد و از این قبیل پیروی نمی‌کنند.
  • بند ۶ که در ان تک سلول‌ها و همچنین متهمین با خلاف سنگین و اراذل و اوباش نگهداری می‌شوند و همچنین دارای سوییت‌هایی برای زندانیان سیاسی با حبس کم نیز هست.
  • بند نسوان
  • بند ۱۳(نیمه باز)
  • بند ۱/۱
  • بند روحانیت
  • بند کودک (برای افراد زیر ۱۸ سال)
  • بند باز (کار)

زندان وکیل آباد بیش از ظرفیت زندانی دارد که اکثراً بر روی زمین می‌خوابند و فشار سختی را تحمل می‌کنند. مسئولین زندان و سربازها خیلی به زندانی‌ها بی‌احترامی می‌کنند و شخصیت آن‌ها را زیر سؤال می‌برند بعضی‌ها که انسان‌های با شخصیتی هستند و در زندگی بسیار محترم زندگی کرده‌اند بخاطر بدهی مالی و یا به دلیل مهریه در این زندان‌ محبوسند.

حقوق بشر در ایران

حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران