برچسب: آتش نشانی آبادان

  • برگزاری دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی

    روز شنبه، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشتی در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان شوش، شماری از مالباختگان سایت ...