برچسب: آمار زندانیان مالی

  • افزایش آمار زندانیان مالی

    مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به افزایش آمار محکومان مالی گفت: اکنون در این دسته از زندانیان ۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت ناتوانی در ...