برچسب: آمار فقر در ایران

  • ۱۲ میلیون نفر در کشور زیر فقر مطلق

    رئیس ستاد اجرائیات فرمان حضرت امام گفت: وضعیت فقر و فقر در کشور یک وضعیت بسیار نامناسبی است به‌گونه‌ای که ۱۲ میلیون ...