برچسب: ایران خودرو

 • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

  روز یکشنبه، جمعی از پیمانکاران ورشکسته مناطق زلزله زده کرمانشاه، جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت کرمان خودرو در مقابل ...
 • برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

  طی روزهای جمعه و شنبه ، جمعی از رانندگان تریلر در استان البرز، جمعی از کارگران شهرداری مریوان، جمعی از‏ فارغ‌التحصیلان رشته ...
 • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

  روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ جمعی از کارگران قطار شهری اهواز، جمعی از معلمان مدارس حمایتی استان یزد در مقابل ساختمان ...
 • برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی

  روز گذشته, جمعی از فرهنگیان در مقابل ساختمان سازمان بازنشستگی فرهنگیان تهران، جمعی از کارگران قطار شهری اهواز، جمعی از خریداران خودروهای ...
 • برگزاری دستکم ۸ تجمع اعتراضی

  روز شنبه، جمعی از راننده های تعدیلی شرکت حمل و نقل آبادان در تهران، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، جمعی ...