برچسب: بازار کوهک تهران

  • برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

    روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران و کرمانشاه، جمعی از کارگران کشتارگاه ایلام در مقابل ...