برچسب: بازداشت خدیجه نیسی

  • بازداشت خدیجه نیسى در اهواز

    خدیجه نیسى در پی مشارکت در تجمع معترضان اهوازی به وقایع روستای جلیزی بالا منطقه دهلران امروز در شهر اهواز توسط نیروهای ...