برچسب: بازداشت محمدروشن

  • بازداشت یک درویش گنابادی در شیراز

    پس از محمدغلی روشن، عصر روز گذشته، محمود هاشمی از دراویش کوار توسط مأموران امنیتی و لباس‌شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به ...