برچسب: حق

  • فعال حقوق بشر، آگاهی رسانی و صلح جهانی

    حقوق بشر تاريخي شورانگيز دارد و ريشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفي جهان داشته و دارد و مبناي نهضت هاي آزاديخواهانه و ...
  • ادامه بازداشت دو دانشجو در سنندج و اهواز

    عرفان ساعدپناه دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در اواخر اسفندماه سال ۹۶ به ظن مشارکت در برگزاری مراسم جشن نورروز ...
  • جلسه سخنرانی پیرامون حق برای هر انسان

    http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseamoozesh28november2017/part1.mp3 حق و پیروان سایر ادیان در ایران : سخنران فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseamoozesh28november2017/part2.mp3