برچسب: خانواده اسماعیل بخشی

  • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

    امروز دوشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۷ و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری ...
  • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

    طی روزهای دوشنبه و سه شنبه برابر با ۶ و ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال ...