برچسب: خودروسازی

 • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

  امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷, و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...
 • برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی

  امروز شنبه ۱۱ اسفند ماه و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...
 • برگزاری دستکم شش تجمع اعتراضی

  طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از کارگران کارخانه «کارتن ایران» در تهران، جمعی از انبوه ...
 • برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

  روز یکشنبه۱۴ بهمن ۱۳۹۷ جمعی از فرهنگیان اهل شهرستان‌های کارون و باوی در استان خوزستان، جمعی از مالباختگان شرکت پرشین پارس در ...
 • برگزاری دستکم چهار تجمع اعتراضی

  طی روزهای جمعه و شنبه، جمعی از فرهنگیان شهرستان های کارون و باوی، جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از گروه های ...