برچسب: راننده کمپرسی

  • برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

    امروز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...