برچسب: زندان‌سمنان

  • کیوان صمیمی، زندانی سیاسی آزاد شد

    حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی، محبوس در زندان ...