برچسب: ساکنان ده ونک

  • برگزاری دستکم ۸ تجمع اعتراضی

    برگزاری دستکم ۸ تجمع اعتراضی #کارگر #کارگری #اعتراضات_کارگری #هفت_تپه #نیشکر_هفت_تپه #پتروشیمی #ماهشهر #مغان #کشت_صنعت #اردبیل #حقوق_شهروندی #سرکوب #پالایشگاه_بید_بلند #امنیت_شغلی #مطالبه_گری