برچسب: سبزواری

  • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

    حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۱، دوازدهمین روز اعتراضات سراسری شهروندان در عمل کرد گشت ارشاد و گیترش نارضایتی ...