برچسب: شرکت نفت تهران

  • برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

    طی روز های سه شنبه و چهرشنبه هفته جاری , جمعی از کارگران خدمات شهری شهرداری چوئبده در آبادان، جمعی از کارکنان ...