برچسب: شرکت پارس خودرو

  • داوود رفیعی با قرار وثیقه آزاد شد

    داوود رفیعی، کارگر اخراجی پارس خودرو، با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان فشافویه، آزاد شد. به گزارش حقوق بشر در ...