برچسب: شغل

  • تجمع اعتراضی کارگران ماشین سازی لرستان

    روز گذشته تعدادی از کارگران ماشین سازی لرستان، با برپایی تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری، خواستار پیگیری مطالبات مزدی خود شدند. ...