برچسب: شهرستان قلعه گنج

  • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

    طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۵ و ۶ اسفند ماه سالجاری، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشتی در ...