برچسب: صلح

 • اسماعیل مغربی نژاد

  بازداشت اسماعیل مغربی نژاد, نوکیش مسیحی ساکن شیراز توسط نیروهای امنیتی

  روز جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷ اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز توسط نیروهای امنیتی  در این شهر بازداشت و به مکان ...
 • نوکیشان مسیحی در ایران

  http://azadegy.de/jalaseadyanvahesen9sep2018/Tabrizi.mp3 سخنران : فعال حقوق بشر , حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی http://azadegy.de/jalaseadyanvahesen9sep2018/bahseazad.mp3 بحث آزاد : مفهوم صلح  گزارش صوتی جلسه : گزارش ...
 • روز جهانی علم در خدمت صلح

  از سال ۲۰۰۱ دهم نوامبر ۲۰ آبان به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده است. از مهمترین ...
 • مفهوم صلح در اعلامیه جهانی حقوق بشر

  http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseadianvamalezy24august2017/hamidreza.mp3 سخنران : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseadianvamalezy24august2017/bazad1.mp3 بحث آزاد  : وضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ...
 • مفهوم صلح در اعلامیه جهانی حقوق بشر

  همانطور که میدانیم اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان نامه بین المللی است که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس تصویب ...