برچسب: فعال ترک

  • گزارشی از وضعیت زندان مرکزی تبریز

    مرتضی مرادپور، زندانی سیاسی، از چهارم آبان ماه در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده‌اش که باعث ...