برچسب: فعال سنیدکایی

  • عطاباباخانی، فعال کارگری آزاد شد

    حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عطا باباخانی، فعال کارگری، پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ ...