برچسب: قطار

  • برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

    طی روز های جمعه و شنبه ، جمعی از کارگران شهرداری بروجرد در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی این شهر، جمعی از مردم ...