برچسب: مالباختگان پدیده شاندیز

  • برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

    امروز پنج شنبه ۱۶ اسفند ماه و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت ...
  • برگزاری دستکم ۱۲ تجمع اعتراضی

    امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...
  • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

    روز یکشنبه، جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از گروه های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در مقابل ساختمان مجلس در ...