برچسب: مترو صادقیه

  • برگزاری دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی

    طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم اسفند ماه سالجاری و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در شهروهای مختلف ...