برچسب: مجید اخشابی

  • مجید اخشابی مجرم شناخته شد

    با رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، “مجید اخشابی” مدیر نشریه “زیر و بم” به اتهام استفاده از تصاویر زن مجرم شناخته شد. ...