برچسب: محکومیت به حبس

  • ۲۶ سال حبس برای سه ترانه‌سرای جوان

     فاطمه اختصاری، سید مهدی موسوی و کیوان کریمی از سوی دادگاه انقلاب به حبس های طولانی مدت محکوم شدند، رئیس شعبه ۲۸ ...