برچسب: معامله کودکان در ایران

  • تداوم خرید و فروش نوزادان در ایران

    احمد بیگدلی با انتقاد از خرید و فروش نوزادان در ایران، خواستار ایجاد یک سازمان واحد متولی مبارزه با آسیب های اجتماعی ...