برچسب: معلمان ارومیه

  • برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

    امروز پنج شنبه ۱۶ اسفند ماه و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت ...