برچسب: مهدی قلیان

  • آزادی مهدی قلیان با قرار وثیقه

    مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی و بصورت موقت آزاد ...