برچسب: موسسه مالی و اعتباری کاسپین

 • برگزاری دستکم ۱۲ تجمع اعتراضی

  امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...
 • برگزاری دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی

  طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم اسفند ماه سالجاری و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در شهروهای مختلف ...
 • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

  طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۵ و ۶ اسفند ماه سالجاری، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشتی در ...
 • برگزاری دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی

  روز شنبه، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشتی در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان شوش، شماری از مالباختگان سایت ...
 • برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

  روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران و کرمانشاه، جمعی از کارگران کشتارگاه ایلام در مقابل ...