برچسب: نقص فنی

  • بازداشت یک شهروند به دلیل بیان حقیقت

    امین امیرصادقی، خلبانی که در برنامه‌ای تلویزیونی اقدام به افشاگری درباره نقص فنی برخی هواپیماها و چشم‌پوشی مدیران از این نقایص کرده ...