برچسب: نمایشگاه بین المللی مشهد

  • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

    امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷,  و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...