برچسب: نیشکر هفت تپه در شوش

  • برگزاری دستکم ۲ تجمع اعتراضی

    حقوق بشر در ایران – طی روز جاری, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت ...