برچسب: نیوری کار

  • برگزاری دستکم ۸ تجمع اعتراضی

    امروز پنجشنبه، معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرهای اردبیل، کرمانشاه، مریوان، مشهد، ارومیه و سنندج، جمعی از کارگران روغن نباتی جهان در ...