برچسب: نییه ر سنندج

  • میکائیل منبری با تودیع وثیقه آزاد شد

    حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه۲۳شهریور ماه ۱۴۰۱، میکائیل منبری، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد ...