برچسب: پاساژ علاالدین

  • برگزاری دستکم ۱۲ تجمع اعتراضی

    امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...