برچسب: پیمانکار

 • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

  طی روزهای دوشنبه و سه شنبه برابر با ۶ و ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال ...
 • برگزاری دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی

  روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ تجمعات اعتراضی کارگران و کارمندان و دیگر شهروندان که مطالبه حق خود را دارند در شهرهای مختلف ...
 • برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

  طی روزهای شنبه و یکشنبه جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در رشت، جمعی از کارگران شهرداری کرمانشاه و جمعی از دستفروشان آبادان ...
 • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

  روز یکشنبه، جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از گروه های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در مقابل ساختمان مجلس در ...
 • برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

  طی روزهای شنبه و یکشنبه، کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در مقابل سازمان استخدامی کشور، جمعی از معلولین و اعضای کمپین پیگیری حقوق ...