برچسب: کارکنان راه آهن

  • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

    امروز یکشنبه، گروهی از کارگران خط و نگهداری ابنیه فنی راه آهن در شهرستانهای اندیمشک و نیشابور، جمعی از کارگران عضو تعاونی ...
  • برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

    طی روزهای دوشنبه و سه شنبه برابر با ۶ و ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال ...