برچسب: کرمان موتور

  • برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی

    امروز شنبه ۱۱ اسفند ماه و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...
  • برگزاری دستکم شش تجمع اعتراضی

    طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از کارگران کارخانه «کارتن ایران» در تهران، جمعی از انبوه ...
  • برگزاری دستکم چهار تجمع اعتراضی

    طی روزهای جمعه و شنبه، جمعی از فرهنگیان شهرستان های کارون و باوی، جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از گروه های ...