برچسب: کورکردن چشم

  • درخواست کور کردن چشم خواهر

    زن جوانی که هنگام درگیری با خواهرش برسر نگه‌نداشتن پدرش چشم خود را از دست داده است درخواست قصاص کرد. به گزارش ...