برچسب: کوسه کهریز

  • جمال علوی با تودیع وثیقه آزاد شد

    حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۱، جمال علوی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع ...