🔴برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

طی روز جاری و در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان در شهرهای مختلف کشور که با هدف دستیابی به خواستها و حقوق شهروندی به حق  آنها صورت میگیرد, جمعی از مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین در تهران، گروهی از مینی‌بوس‌داران در مشهد و شماری از مهندسان دفاتر ماده ۳۳ در…

🔆https://humanrightsinir.org/tajamoat-10/


@Consciousness_Justice ادمین💠