🔴برگزاری دستکم ۹ تجمع اعتراضی

طی روزهای گذشته و امروز، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور را در بر میگیرد, جمعی از اهالی روستای طولیان در شهرستان کهگیلویه، شماری از رانندگان تاکسی شهر دهدشت، گروهی از اهالی روستای حسین‌آباد کالپوش در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی،…

🔆https://humanrightsinir.org/tajamoaateterazi-7/


@Consciousness_Justice ادمین💠